Cảm biến đo mức Rosemount 5300 Level Transmitter

Cảm biến đo mức là công cụ được sử dụng để đo mức chất lỏng có độ nhất quán khác nhau. Có nhiều loại cảm biến đo mức được sử dụng ngày nay và cảm biến đo mức Rosemount 5300 là loại phổ biến nhất trong số đó.